• image
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations

 

 

belka education

Excellent prepared staff

 

 

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

belka news

2018

Trwa nabór artykułów naukowych do numer 2(4) 2018 czasopisma naukowego "De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności". Serdecznie zapraszamy do współpracy autorów poświęcających swoje badania zagadnieniom bezpieczeństwa i obronności.
Czasopismo znajduje się w prestiżowej bazie ErihPlus.

Szczegółowe wymogi edytorskie dostępne są na stronie internetowej czasopisma. 

http://www.desecuritate.uph.edu.pl/
Przesłane teksty podlegają obowiązkowej recenzji naukowej w formule double-blind.
Periodyk wydawany jest w formie elektronicznej jako półrocznik. 
Teksty prosimy przesyłać na adres  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wszelkie pytania prosimy również kierować pod wskazany adres.

 konferencja polska rosja 01

Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Polska-Rosja, której tematami przewodnimi były: „Bezpieczeństwo, społeczeństwo, gospodarka”. W tegoroczną, jubileuszową edycję konferencji, której pomysłodawcą i regularnym organizatorem był dotąd Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Studiów Strategicznych z Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego włączył się również Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych UPH. Współorganizatorami konferencji były: Państwowy Uniwersytet im. G. R. Dzierżawina w Tambowie, Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, Rosyjski Uniwersytet Transportu w Moskwie, Rosyjski Uniwersytet Ekonomiczny im. G. W. Plechanowa - filia w Briańsku, Uniwersytet Stradynia w Rydze oraz Bałtycka Akademia Międzynarodowa z Rygi. Po raz czwarty wykład otwierający konferencję wygłosił Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Federacji Rosyjskiej w Polsce – Jego Ekscelencja Sergey Vadimovich Andreev, któremu towarzyszyła małżonka - Polina Antonovna Andreeva oraz III Sekretarz Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce - Yury Ponnik. 

Polecamy trzy nowe publikacje:

monografie

Polska-Rosja. Współczesny świat. Zintegrowany czy zdezintegrowany?, Malina Kaszuba, Marta Stempień, Mateusz Niedbała (red.), UPH Siedlce, Rytm Oficyna Wydawnicza, Warszawa-Siedlce 2018.

Polska-Rosja. Kryzysy, konflikty, wyzwania, Mateusz Niedbała, Marta Stempień (red.), UPH Siedlce, Rytm Oficyna Wydawnicza, Warszawa-Siedlce 2018.

Polska-Rosja. W świecie globalnych przeobrażeń, Anna Piskorz, Damian Jarnicki (red.), UPH Siedlce, Rytm Oficyna Wydawnicza, Warszawa-Siedlce 2018.

Polska i jej sąsiedzi.
 Polityka–Gospodarka–Społeczeństwo–Kultura

 

Zawody Okręgowe

Organizator zawodów: Olimpiada jest organizowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizatorem zawodów jest Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w Instytucie Europeistyki, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.