• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

belka studies

Modern specializations

 

 

belka education

Excellent prepared staff

 

 

belka laboratories

Perfectly equipped laboratories

 

 

 

belka news

Wyjazd zagraniczny prof. Indraszczyka

3a

W dniach 11-14 września 2017 r. dr hab. Arkadiusz Indraszczyk uczestniczył w międzynarodowej konferencji naukowej „Rural History 2017”. Jest to interdyscyplinarna, cykliczna konferencja, której tematyka koncentruje się wokół wszelkich problemów występujących na obszarach wiejskich od czasów starożytnych po dzień dzisiejszy. Obrady konferencji toczą się w panelach organizowanych przez uczestników konferencji. W 2017 r. organizatorami konferencji byli European Rural History Organisation (EURHO) i Uniwersytet Przyrodniczy w Leuven.

Dr hab. Arkadiusz Indraszczyk zorganizował panel pt. „Social problems and threats in the rural areas in Eastern Europe”, na którym wygłosił  referat pt. „The social problems and threats in Siedlce district (Poland) at the beginning of the 21st century”.

Z wizytą na Łotwie

 IMG 0704

W dniach 20-25 września br. przebywali na Łotwie prof. Mirosław Minkina, Prorektor d.s Nauki i Współpracy Międzynarodowej, prof. Mariusz Kubiak, Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa i prof. Jacek Zieliński. Wyjazd zrealizowany został w ramach programu Erasmus +. Nasi przedstawiciel przeprowadzili wykłady dla studentów pierwszego i drugiego stopnia współpracującej od wielu lat z naszą Uczelnią - Bałtyckiej Akademii Międzynarodowej w Rydze. Uczestniczyli ponadto w debacie ze studentami studiów doktoranckich na kierunku zarządzanie, prawo i ekonomia. Spotkali się z Przewodniczącym Senatu prof. Stanislavsem Buką, Prorektorem d.s. nauki prof. Inną Stecenko, oraz p.o. Prorektora d.s. Współpracy międzynarodowej, mgr Intą Buka. W czasie rozmów poruszono tematy wspólnych tematów badawczych, wymiany studentów i wykładowców, a także prolongowania umowy o wzajemnej współpracy. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny będzie uczestniczył w organizacji konferencji Bałtyckiej Akademii Międzynarodowej nt. Procesy transformacyjne w sferze prawa, ekonomii regionalnej i ekonomii politycznej: aktualne problemy ekonomiczno-polityczne i prawne, która zaplanowana została na 8 grudnia br. (Ryga).

UWAGA NOWE STUDIA PODYPLOMOWE !!!

 

Szanowni Państwo. Miło nam poinformować, że od października roku akademickiego 2017/2018 uruchamiamy w naszym Instytucie nowe studia podyplomowe Bezpieczeństwo informacji, systemów i sieci informatycznych. Szczegółowe informacje na temat warunków rekrutacji i zasad studiowania dostępne są tutaj.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

z cyklu Wojna i Bezpieczeństwo Militarne

 

2a

W dniach 8-9 czerwca 2017 roku w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach miała miejsce II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Wojna i Bezpieczeństwo Militarne. Jej celem było przedstawienie wyników badań w obszarze poznawczym wojny i polityki w ujęciu dyscyplin naukowych: filozofii, socjologii, nauk o polityce, nauk o bezpieczeństwie, nauk o obronności, historii, nauk o zarządzaniu, prawa, kulturoznawstwa oraz przeprowadzenie interdyscyplinarnego dyskursu nad zjawiskami wojny i polityki po zakończeniu zimnej wojny.