3 baner III stopnia

 

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie

prowadzone w Instytucie Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa na rok akademicki 2018/2019

Na studia doktoranckie w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie mogą być przyjęci kandydaci legitymujący się tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz posiadający znajomość jednego z języków nowożytnych w stopniu co najmniej średniozaawansowanym.
 
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składają następujące dokumenty: Termin składania dokumentów:
  • od 20 sierpnia do 10 września 2018 r. w sekretariacie Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa  → pokój 2.40 | tel. (25) 643-18-63/62
Egzaminy wstępne (kolokwium kwalifikacyjne):  20-21 września 2018 r.
 

Zagadnienia egzaminacyjne oraz sugerowana literatura znajduje się tutaj.

 

Samodzielni pracownicy prowadzący seminaria doktorskie


prof. nadzw. dr hab. Adam Bobryk

prof. nadzw. dr hab. Eugeniusz Cieślak

prof. zw. dr hab. Marian Cieślarczyk

prof. nadzw. dr hab.Andrzej Czupryński

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Jan Dyrda

prof. nadzw. dr hab. Włodzimierz Fehler

prof. zw. dr hab. Andrzej Glen

prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Indraszczyk

prof. nadzw. dr hab. Stanisław Jarmoszko

prof. zw. dr hab. Romuald Kalinowski

prof. nadzw. dr hab. Anna Klim-Klimaszewska

prof. nadzw. dr hab. Mariusz Kubiak

prof. zw. dr hab. Jerzy Kunikowski

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Minkina

prof. zw. dr hab. Lesław Pytka

prof. nadzw. dr han. Jan Rajchel

prof. nadzw. dr hab. Sławomir Sobczak

prof. zw. dr hab. Ryszard Wróblewski

prof. nadzw. dr hab. Henryk Wyrębek

prof. nadzw. dr hab. Tamara Zacharuk

prof. nadzw. dr hab. Jacek Zieliński