Tematy realizowane w ramach działalności statutowej w roku 2016 przez

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I BEZPIECZEŃSTWA


Lp.

Nr tematu

Tytuł tematu

Kierownik tematu

Jednostka organizacyjna

Uwagi

 1.

155/00/S

Spółdzielczość w Polsce XIX – XX w.

Prof. dr hab.            

Z. Chyra Rolicz

Zakład Historii Bezpieczeństwa

Kontynuacja 2016

 2. 238/07/S Polska i jej pozycja w świecie, aspekty polityczne, kulturowe, prawne i społeczno- gospodarcze

Dr hab.

S. Jaczyński

Zakład Historii Bezpieczeństwa Kontynuacja 2016
3. 280/11/S Bezpieczeństwo narodowe w erze globalizacji

Dr hab.

M. Minkina

Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego i   Studiów Strategicznych

Kontynuacja 2016
 4. 289/12/S Religia a polityka we współczesnej zachodnioeuropejskiej myśli politycznej

Prof. dr hab.            

A. Wielomski

Zakład Historii Bezpieczeństwa Kontynuacja 2016
 5. 422/15/S Regionalizacja i procesy integracyjne na obszarze postradzieckim

Dr hab.

J. Zieliński

Zakład Teorii Bezpieczeństwa Kontynuacja 2016
 6. 423/15/S Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej

Dr hab.

W. Fehler

Zakład Teorii Bezpieczeństwa Kontynuacja 2016
 7. 449/16/S Administracja publiczna Rzeczpospolitej Polskiej w systemie zarządzania kryzysowego

Prof. dr hab.

R. Kalinowski

Zakład Bezpieczeństwa Państwa i Reagowania Kryzysowego Wprowadzenie 2016
 8. 463/16/S Kultura bezpieczeństwa młodzieży akademickiej w kontekście zrównoważonego rozwoju

Prof. dr hab.

M. Cieślarczyk

Zakład Kultury Bezpieczeństwa i Metodologii Wprowadzenie 2016
 9. 464/16/S Bezpieczeństwo społeczne człowieka i społeczeństw w erze globalizacji

Dr hab.

A. Indraszczyk

Zakład Teorii Bezpieczeństwa Wprowadzenie 2016
 10. 465/16/S Antropologia bezpieczeństwa w perspektywie diachronicznej      

Dr hab.

S. Jarmoszko

Zakład Bezpieczeństwa Państwa i Reagowania Kryzysowego Wprowadzenie 2016
 11. 466/16/S Współczesne wojny, konflikty zbrojne, kryzysy i spory

Dr hab.

M. Kubiak

Zakład Obronności Państwa Wprowadzenie 2016
 12. 467/16/S Nauki o bezpieczeństwie. Zakres przedmiotowy i metodologie    

Prof. dr hab.

R. Wróblewski

Zakład Bezpieczeństwa Państwa i Reagowania Kryzysowego Wprowadzenie 2016
 13. 468/16/S

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w organizacjach w stabilnym otoczeniu i sytuacjach kryzysowych

Dr hab.

H. Wyrębek

Zakład Bezpieczeństwa Państwa i Reagowania Kryzysowego

Wprowadzenie 2016