parachute 1416417 1920

K A L E N D A R Z   R E K R U T A C J I

na studia I stopnia:

  • Rejestracja elektroniczna w systemie IRK trawa od 18.08 do 24.09.2018, do godz. 16.00 (studia niestacjonarne do 11.10)
  • 🔹Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej - 24.09.2018 (studia niestacjonarne 11.10)
  • Ostatni dzień pobierania wpłat kandydatów przez system IRK - 27.09 (studia niestacjonarne 13.10)
  • Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą) - 01.09- 24.09.2018 (studia niestacjonarne do 11.10)
  • 🔹Ogłoszenie wyników - list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia - 28.09.2018, godz. 14.00 (st. niestacjonarne 16.10

na studia II stopnia:

  • Rejestracja elektroniczna w IRK - 18.08-24.09.2018, do godz. 16.00 (studia niestacjonarne do 11.10)
  • 🔹Ostatni dzień wnoszenia opłaty rekrutacyjnej - 24.09.2018 (studia niestacjonarne 11.10)
  • 🔹Ostatni dzień pobierania wpłat kandydatów przez system IRK - 27.09 (studia niestacjonarne 13.10)
  • 🔹Składanie dokumentów (dotyczy również dokumentów przesyłanych pocztą) - 01.09- 24.09.2018 (studia niestacjonarne do 11.10)
  • 🔹Ogłoszenie wyników - list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia - 28.09.2018, godz. 14.00 (st. niestacjonarne 16.10)