OBSADA PERSONALNA

INSTYTUTU NAUK SPOŁECZNYCH i BEZPIECZEŃSTWA 


 

DYREKCJA INSTYTUTU

Dyrektor - dr hab. Mariusz Kubiak, profesor nadzwyczajny

Zastępca dyrektora – dr Malina Kaszuba, adiunkt

 

SEKRETARIAT

mgr Agnieszka Mojzych

mgr Monika Smulikowska

 

 

ZAKŁAD HISTORII BEZPIECZEŃSTWA


 Kierownik, prof. dr hab. Stanisław Jaczyński, profesor zwyczajny

 

Pracownia Historii Bezpieczeństwa Narodowego

Kierownik, dr Maryla Fałdowska, adiunkt

dr Włodzimierz Nowak, adiunkt

 

Pracownia Historii Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Kierownik, dr Renata Tarasiuk, asystent

dr Marlena Drygiel-Bielińska, adiunkt

 

ZAKŁAD TEORII BEZPIECZEŃSTWA


 Kierownik, dr hab. Włodzimierz Fehler, profesor nadzwyczajny

 

Pracownia Koncepcji Bezpieczeństwa

kierownik, dr hab. Jacek Zieliński, profesor nadzwyczajny

dr Andrzej Dana, adiunkt                                            

 

Pracownia Studiów nad Zagrożeniami

kierownik, dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, profesor nadzwyczajny

dr Małgorzata Lipińska-Rzeszutek, asystent

dr Joanna Ważniewska, adiunkt

 

doktoranci: mgr Anna Czubaj; mgr Olgierd Kos; mgr Jadwiga Żuk; mgr Małgorzata Walczuk; 

mgr Andrzej Bieżuński; mgr Magdalena Wardzyńska; mgr Sylwia Daniluk; mgr Anna Lasota; 

mgr Artur Gajowniczek; mgr Mariusz Tkacz; mgr Mariusz Wódka; mgr Adam Mateuszuk;  mgr Emil Buczyłowski;

mgr Łukasz Kopeć;  mgr Karina Kowalczyk; mgr Aleksiej Pulik; mgr Karol Dołęga; mgr Wojciech Sosnowski;  

mgr Henryk Marcinkiewicz; mgr Michał Wójtowicz

                                

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA


 kierownik, dr hab. Henryk Wyrębek, profesor nadzwyczajny

 

Pracownia Bezpieczeństwa Wewnętrznego

kierownik, dr hab. Eugeniusz Cieślak, profesor nadzwyczajny

prof. dr hab. Ryszard Wróblewski, profesor zwyczajny

 

Pracownia Zarządzania Kryzysowego

kierownik, dr Paweł Szmitkowski, adiunkt

prof. dr hab. Romuald Kalinowski, profesor zwyczajny

 

doktoranci: mgr Jacek Drążkiewicz; mgr Michał Klimek; mgr Edyta Świnarska; mgr Patryk Szyndler;

mgr Luiza Bogucka;mgr Sylwia Janczewska; mgr Wojciech Celiński; mgr Grzegorz Czapski; mgr Piotr Szustak; 

mgr Wojciech Krasiński; mgr Paulina Zalewska; mgr Artur Kamecki; mgr Andrzej Celiński; mgr Izabela Juncewicz; 

mgr Sylwia Zakrzewska

 

                

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

I STUDIÓW STRATEGICZNYCH


kierownik, dr hab. Mirosław Minkina, profesor nadzwyczajny

 

Pracownia Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Kierownik, dr Beata Gałek, adiunkt

dr Robert Białoskórski, adiunkt

dr Robert Śnitko, adiunkt 1/2

 

Pracownia Studiów Strategicznych

kierownik, dr Malina Kaszuba, adiunkt

dr inż. Mateusz Niedbała, asystent                          

dr Marta Stempień, adiunkt

 

doktoranci: mgr Mateusz Niedbała; mgr Tomasz Kuć; mgr Hanna Sienkiewicz-Kaya; mgr Paweł Świderski; 

mgr Mariusz Boguszewski; mgr Marek Mudant; mgr Anna Piskorz; mgr Magdalena Rudnicka; mgr Damian Jarnicki

 

 

ZAKŁAD BADAŃ SPOŁECZNYCH

I KULTURY BEZPIECZEŃSTWA


 kierownik, prof. zw. dr hab. Andrzej Glen, profesor zwyczajny

 

Pracownia Kultury Bezpieczeństwa

kierownik, dr hab. Agnieszka Filipek, profesor nadzwyczajny

dr Daria Krzewniak, adiunkt

Pracownia Metodologii Badań Społecznych

kierownik, dr hab. Adam Bobryk, profesor nadzwyczajny

prof. dr hab. Stanisław Jarmoszko, profesor zwyczajny

 

doktoranci: mgr Agnieszka Sokołowska; mgr Robert Woźniak; mgr Marek Poleszuk; mgr Michał Malicki; 

mgr Eliza Kublik; mgr Paulina Ledwójcik; mgr Łukasz Ciołek; mgr Sławomir Mroczek; mgr Agnieszka Dawidziuk;

mgr Tomasz Rusiński; mgr Iwona Wąsowska-Wołkow; mgr Jacek Gerwatowski; mgr Gabriela Szcześniak;

mgr Sławomir Wierzbicki; mgr Piotr Grzeszczyk; mgr Agnieszka Kołodziejak; mgr Justyna Zalewska; 

mgr Lana Danilczuk; mgr Jerzy Długosz; mgr Daniel Koguciuk; mgr Mateusz Matejuk; mgr Mariusz Pala;

mgr Jarosław Serdakowski; mgr Agnieszka Florczak; mgr Marcin Wierzbicki; mgr Katarzyna Stępień; 

mgr Patryk Goś; mgr Rafał Kamiński; mgr Żaneta Pucyk

 

     

ZAKŁAD OBRONNOŚCI PAŃSTWA


 kierownik, dr hab. Mariusz Kubiak, profesor nadzwyczajny

 

Pracownia Systemów Obronnych

kierownik, dr hab. Stanisław Topolewski, profesor nadzwyczajny

dr hab. Andrzej Czupryński, profesor nadzwyczajny

mgr Maciej Tołwiński, asystent 1/2 etatu

 

Pracownia Wojen i Konfliktów Zbrojnych

kierownik, dr hab. Jan Rajchel, profesor nadzwyczajny

dr Cezary Kalita, asystent

dr Grzegorz Stolarski, asystent 1/2 etatu

 

doktoranci: mgr Krystian Kiszka; mgr Maciej Tołwiński; mgr Irena Żukowska; mgr Ewa Charymska; 

mgr Olga Niewiada; mgr Damian Jasiński; mgr Elwira Malinowska; mgr Dariusz Minkiewicz; mgr Marek Tomasiak; 

mgr Michał Godlewski; mgr Agnieszka Barszcz; mgr Wioletta Iwanowska; mgr Dawid Janas; mgr Piotr Kiesner; 

mgr Daniel Dziedzic; mgr Radosław Kondracki; mgr Adam Krampichowski; mgr Paweł Omiljan

 

ZAKŁAD EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA


Kierownik, dr Grzegorz Wierzbicki, adiunkt

prof. dr hab. Jerzy Kunikowski, profesor zwyczajny

dr Agnieszka Araucz-Boruc, adiunkt

doktoranci: mgr Piotr Ćwik; mgr Anna Kamińska mgr Robert Kapusta; mgr Łukasz Krzymowski; 

mgr Anna Nurzyńska; mgr Paweł Pułym

 14610912 1248917131814705 379984291500540994 n