INSTYTUTOWA KOMISJA DYDAKTYCZNA


1. dr hab. Agnieszka Filipek, prof. UPH - Przewodnicząca komisji

2. dr Marlena Drygiel - Bielińska

3. dr Agnieszka Araucz - Boruc

4. dr Joanna Ważniewska

5. dr Grzegorz Wierzbicki

6. dr Grzegorz Wierzbicki

7. mgr Eliza Kublik - przedstwicielka doktorantów

8. Izabela Bojko - przedstwicielka studentów