Zajęcia z przedmiotu Przedsiębiorczość  z dr Marcinem Paneckim  na  III roku kierunku Bezpieczeństwo narodowe sp. zarządzanie kryzysowe w administracji, studia I stopnia z dnia 10.04.2018r. (wtorek) zostają przeniesione na dzień 24.04.2018r. (środa). Odbędą się  one w godz. 17.15- 18.30 w sali 2.14.

 

Z dnia 12.04.2018 r. (czwartek) zostają przeniesione zajęcia z przedmiotu Bezpieczeństwo polityczne współczesnego państwa z dr hab. Arkadiuszem Indraszczykiem, prof. UPH  na  II roku na kierunku Bezpieczeństwo narodowe sp. Bezpieczeństwo Państwa, studia I stopnia. Odbędą się one dnia 26.04.2018 r. (czwartek), które odbędą się  w godz.11.45 -13.15 w sali 0.8 A.

 

Z dnia 26.04.2018 r.(czwartek) zostają przeniesione zajęcia z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” z dr Grzegorzem Wierzbickim na  II roku na kierunku Bezpieczeństwo narodowe sp. Służby  Policyjne,studia I stopnia. Odbędą się one dnia 10.05.2018 r. (czwartek) w godz.10.30 -12.00 w sali 1.11.

 

Z dnia 06.06.2018 r. (środa) zostają przeniesione zajęcia z przedmiotu „Polityka bezpieczeństwa”  z prof. dr hab. Andrzejem Glenem na  I roku na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia. Odbędą się one w dniu 25.04.2018 r. (środa), w godz.18.30 -20.00 w sali 0.8 A.

Z dnia 06.06.2018 r. (środa) na dzień 24.04.2018 r. (wtorek), zostają przeniesione zajęcia z prof. dr hab. Andrzejem Glenem z przedmiotu Seminarium doktorskie. Odbędą się one:

       w godz. 11.00 -12.30 - III rok Nauki o bezpieczeństwie s.2.35

       w godz. 12.30 – 14.00 - I rok Nauki o bezpieczeństwie s.2.35

oraz zajęcia z przedmiotu Podstawy badań w naukach społecznych na I roku studiów III stopnia na dzień 25.04.2018 r. (środa). Odbędą się one w godz.15.00 -16.00 w s.3.9.