Z dnia 21.05.2019 r. zostają przeniesione zajęcia  z dr hab. Mariuszem Kubiakiem, prof. uczelni z Filozofii bezpieczeństwa (w) na I roku na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne studia I stopnia stacjonarne na dzień 22.05.2019 r.. Zajęcia odbędą się  w godz. 8.15 – 9.45 w sali 1.9.

 

Z dnia 30.04.2019r. przeniesione zostają zajęcia z przedmiotu Zabezpieczanie imprez masowych na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, II stopień, studia stacjonarne. Zajęcia odbędą się w dniu 14 maja (2h wykładów) i 28 maja (2h ćwiczeń) w godzinach 8.15-9.45 sali nr. 1.9.

 

Z dnia 30.04.2019 r. zostają przeniesione zajęcia  z dr Beatą Gałek  na dzień 17.05.2019 r.

1.Seminarium dyplomowe III rok Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne I° w godz. 10.00 - 11.30.

2. Seminarium dyplomowe II rok Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne I° w godz. 11.45 – 13.15.

3. Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa II rok Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne II° w godz. 13.30 – 15.00.

 

Z dnia 30.04.2019r. zostają przeniesione na dzień 22.05. zajęcia z dr Pawłem Szmitkowskim z przedmiotu Ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna na II roku studiów II stopnia kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zajęcia odbędą się w dniu 22.05. w godz. 8.30 - 11.00 oraz 15.00 - 16.30.

 

Z dnia 29.04.2019 r. zostają przeniesione zajęcia z dr Grzegorzem Wierzbickim z Polityki bezpieczeństwa (ćw) na I roku na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia stacjonarne. Zajęcia odbędą się w dniu 6.05.2019 r., w godz. 15.00 - 16.30 w sali 2.12.

 

Z dnia 7.05.2019 r. zostają przeniesione zajęcia z dr hab. Mariuszem Kubiakiem, prof. uczelni z Filozofii bezpieczeństwa (w) na I roku na kierunku Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia I stopnia stacjonarne. Zajęcia dobędą się w dniu 8.05.2019 r., w godz. 8.15 – 9.45 w sali 1.9.

 

Z dnia 8.05.2019 r.  zostają przeniesione zajęcia z prof. dr hab. Stanisławem Jarmoszko z przedmiotów:

 

Przyczyny zachowań przestępczych (wykład)  na III roku na kierunku Bezpieczeństwo narodowe, studia I stopnia na dzień 10.04.2019 r. Zajęcia odbędą się  w godz. 10.00 – 11.30 w sali 3.7

oraz

Antropologia bezpieczeństwa (ćwiczenia)  na I roku na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia II stopnia na dzień 28.05.2019 r. Zajęcia odbędą się  w godz. 8.30-10.00 w sali 3.10.