Szczegółowe rozkłady zajęć dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w roku akademickim 2018/2019:

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW I STOPNIA

Studia stacjonarne I0

Rozkład zajęć dla I roku:

 Plik PDF

Rozkład zajęć dla II roku:

Specjalność: zarządzanie kryzysowe w adm.  Plik PDF

Specjalność: Służby policyjne Plik PDF

Specjalność: Bezpieczeństwo państwa Plik PDF

Rozkład zajęć dla III roku:

Specjalność: Bezpieczeństwo państwa Plik PDF

Specjalność: zarządzanie kryzysowe w adm. Plik PDF

Specjalność: Służby policyjne Plik PDF

Studia niestacjonarne I0

Rozkład zajęć dla I roku:

 Plik PDF

Rozkład zajęć dla II roku:

 Plik PDF

Rozkład zajęć dla III roku:

 Plik PDF

ROZKŁADY DLA STUDIÓW II STOPNIA

Studia stacjonarne II0

Rozkład zajęć

dla I roku:

 Plik PDF

Rozkład zajęć

dla II roku:

Specjalność: Bezpieczeństwo państwa Plik PDF

Specjalność: Wywiad konkurencyjny Plik PDF

Studia niestacjonarne II0

Rozkład zajęć

dla I roku:

 Plik PDF

Rozkład zajęć

dla II roku:

 Plik PDF

 

ROZKŁADY - kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne, roku akademickim 2018/2019:

I rok studiów stacjonarnych I stopnia Plik PDF

II rok studiów stacjonarnych I stopnia sp. OT Plik PDF

I rok studiów stacjonarnych II stopnia Plik PDF

II rok studiów stacjonarnych II stopnia sp. SBW Plik PDF

I rok studiów niestacjonarnych II stopnia Plik PDF

II rok studiów niestacjonarnych II stopnia Plik PDF

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW DOKTORANCKICH

I rok studiów stacjonarnych III stopnia Plik PDF

II rok studiów stacjonarnych III stopnia Plik PDF

III rok studiów stacjonarnych III stopnia Plik PDF

IV rok studiów stacjonarnych III stopnia Plik PDF

IV rok studiów niestacjonarnych III stopnia Plik PDF

 

ROZKŁADY DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

I rok studiów podyplomowych Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych Plik PDF

 

LEGIA AKADEMICKA

Rozkład zajęć Plik PDF

Podział na grupy Plik PDF

 

Terminy zajęć na studiach stacjonarnych

Terminy zajęć na studiach niestacjonarnych BN

Terminy zajęć na studiach niestacjonarnych BW

 

Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader.


Data aktualizacji rozkładów: 15 luty 2019 r.