Opiekunowie roku dla poszczególnych kierunków studiów

w roku akademickim 2017/2018


     

Kierunek bezpieczeństwo narodowe I stopnia

1. dr Renata Tarasiuk                                 - I rok studiów stacjonarnych

2. mgr Andrzej Sędek                                - I rok studiów niestacjonarnych

3. dr Małgorzata Lipińśka-Rzeszutek           - II rok studiów stacjonarnych

4. dr Cezary Kalita                                     - II rok studiów niestacjonarnych                  

5 .dr inż Mateusz Niedbała                         - III rok studiów stacjonarnych

6. dr Włodzimierz Nowak                            - III rok studiów niestacjonarnych

               

Kierunek bezpieczeństwo narodowe II stopnia

1. dr Daria Krzewniak                                 - I rok studiów stacjonarnych

2. dr Andrzej Dana                           .         - I rok studiów niestacjonarnych

3 dr Joanna Ważniewska                            - II rok studiów stacjonarnych

        4. dr Maryla Fałdowska                                 - II rok studiów niestacjonarnych

       

        Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

        1. dr Marcin Panecki                                     - I rok studiów stacjonarnych

       

        Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia

        1. dr Paweł Szmitkowski                                - I rok studiów stacjonarnych

        2. dr Marlena Dygiel-Bielińśka                          - I rok studiów niestacjonarnych